Psychologické poradenství

OBJEDNAT SE / CENÍK

Kdykoliv se ve Vašem životě objeví nějaká těžkost, Vy se jí snažíte zvládnout, ale docházejí Vám síly, můžete přijít za psychologem nebo terapeutem. Pomůže, poradí, nasměruje Vás. V klidu s Vámi probere celou situaci, pomůže Vám se zklidnit a podívat se na vše s nadhledem.

"Problémy zákonitě přicházejí, jsou přirozenou součástí života. Méně přirozené je, že se lidé obávají říct si o pomoc a podporu. Proč? Protože jsou přesvědčeni, že vše musí zvládnout sami, že je hanba vypadat neschopně. Pro nás jsou ale ti, kdo umí říct Pomoz mi, těmi nejsilnějšími. O trápení se podělíme a jim zbyde síla na jiné oblasti života."

Co to znamená prakticky?

To, co Vás přivedlo ke čtení těchto řádek, může být zoufalství, zvědavost, naděje, chuť přehodit na někoho část svého trápení. Můžete toužit po tom, aby Vám konečně někdo poradil. Můžete řešit třeba vztahové soužití, výchovné problémy, stres, životní krize, můžete chtít pomoc pro někoho jiného (dítě, partnera, rodiče, kamaráda, kolegu, atd.). Většinou jde o konkrétní problém a nedostatek informací potřebných k jeho vyřešení.

Pokud odborník zná odpověď na Vaši otázku a je v jeho kompetencích takovou odpověď dát, pak obvykle psychologické poradenství končí a Vy odcházíte spokojen/a. Může jít o jedno nebo víc setkání, podle potřeby a domluvy. Může se ale stát, že rada nestačí. Zjistíte, že se chcete danému problému věnovat víc, že je zapotřebí v životě něco změnit a že k dosažení takové změny využije pomoc a podporu odborníka.Pak můžete společně pokračovat a volně přejít k psychoterapii.

Témata, s nimiž se lidé na psychologa obracejí, jsou například

Vztahové problémy: manželské a partnerské problémy, rodinné problémy, problémy s dětmi, problémy s rodiči, konflikty, agrese ve vztahu nebo naopak pasivita ve vztahu, nevěra, komunikace ve vztahu, výchovné problémy, sexualita.

Náročné životní situace: ztráta zaměnstnání, svatba, problémy při studiu, narození dítěte, úmrtí blízké osoby, nemoc (vlastní nemoc nebo nemoc blízkého člověka).

Nepříjemné psychické stavy: úzkost, samota, smutek, strach, nechutenství, atd.

Ne/zvládání návykových látek: drogy nebo alkohol, případně jiné závislosti

OBJEDNAT SE / CENÍK

psychologická poradna,psycholog praha,psychologicka poradna,poradna praha, nevěra,úzkost,psycholožka praha,rozvod,závislost,sebevědomí

 
 
 
facebook