Mgr. Kateřina Bauerová

PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.

Telefon: 777 851 835 / e-mail: srahulkova@poradna-praha.cz

Objednat se můžete ZDE.

V Poradně Praha se věnuje:

"Při práci s dětmi i dospělými považuji za klíčové navázání vztahu, skrze nějž je možné člověka provázet a podporovat jej na jeho cestě, cestě k růstu, k porozumění, ke změnám či k přijetí. Snažím se poskytnout bezpečné a přijímající prostředí pro kroky, které klient sám považuje za žádoucí, potřebné či užitečné."

Pracuji s těmito skupinami

Dospívající a dospělí s osobními problémy, úzkostmi, obtížemi ve vztazích či v aktuální krizi

Děti, dospívající a dospělí s poruchami autistického spektra

Dospívající a dospělí s jizvami

Lidé zasažení uprchlickou zkušeností

VZDĚLÁNÍ

VŠ vzdělání
• Univerzita Karlova - psychologie (Ph.D. a PhDr.) – 2010 a 2016
• Univerzita Karlova - psychologie - speciální pedagogika (Mgr.) – 2001 - 2006
• Ghent University – Belgie - roční stáž v rámci doktorského studia – 2008 - 2009
• Semestrální stáž Univerzita v Dortmundu (Německo) - 2004

Kurzy a výcviky

Psychoterapeutické výcviky

Komplexní vzdělávací program ve směru dynamickém s důrazem na celostní psychosomatický přístup (LIPPP - Jan Knop, Marie Zemanová) – 2013 - 2017

Sebezkušeností pětiletý výcvik pro skupinovou terapii (IPPP - Richard Braun, Ivo Kalvínský) – 2007 - 2011

Další kurzy a vzdělávání:

Problem management plus (PM+) – Lékaři bez hranic - 2018

Školení v různých psychodiagnostických metodách – Tematický apercepční text – Tereza Soukupová, Petr Goldmann, Proškolení pro potřeby uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, Screening poruch autistického spektra – CAST a CARS – Iva Dudová, Diagnostika poruch autistického spektra – Dana Krejčířová, Edukačně- hodnotící profil žáka s PAS – Zuzana Žampachová, Úvod do užívání WISC III – Sylva Honigová, Diagnostika pozornosti a diagnostika paměti – Sylva Honigová, Pavla Cimlerová – NÚV Praha, dříve IPPP - 2006 – 2016

Školení v metodách práce s dětmi s PAS - Zvládání autoagrese u osob s autismem – Hynek Jůn, Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus – Hynek Jůn, Věra Čadilová, Nácvik sociálních dovedností pro děti s PAS – Lucie Bělohlávková, Fyzické úchopy – Hynek Jůn, Kateřina Balická – pod Apla Praha – 2011 - 2014
Práce s dětmi s ADHD – využití KBT terapie – Nora Gavendová - 2010           

Využitie tanečno-pohybovej terapie při poruchách príjmu potravy – Zuzana Očenášová - 2010    

Vzdělávací kurzy sdružení ProPrev – Preventisté nebuďte v tom sami - 2007              

Trénink telefonické krizové intervence- 2006
Test stromu, Kresba postavy - Zdeněk Altman - 2006

Léčení jizev – Evropská akademie somatického vzdělávání - 2015

PRAXE

Současná

Psycholožka v Základní a mateřské škole při Nemocnici Na Bulovce – od 2017

Psycholožka v Poradně Praha - od 2019

Předchozí

Psycholožka - Lékaři bez hranic – Jordánsko – 2018 - 2019
Odborná asistentka - Akcent College – 2015 – 2018
Psycholožka – PPP Praha 10 – 2015 - 2017
Metodička, psycholožka - Národní ústav pro vzdělávání Praha – 2012 - 2015
Terapeutka, psycholožka - APLA Praha, Střední Čechy – 2013 - 2014
Psycholožka - Speciálně pedagogické centrum Kroměříž – 2012 - 2013
Psycholožka - KPPP Zlín, pracoviště PPP Uherské Hradiště – 2011 - 2012
Školní psycholožka - Základní škola Zlín – Tř. Svobody 868 – 2010 - 2011
Odborná asistentka - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Ústav zdravotnických věd - 2010
Školní psycholožka - Základní škola U Santošky – Praha 5 – 2006 - 2008

 

 

 
 
 
facebook