PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350
Objednat se

RODINY


Rodinná psychoterapie a poradenství

RODINNÁ PSYCHOTERAPIE

OBJEDNAT SE

Rodinná terapie je formou psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se rodině umožnit je překonat a dosáhnout harmonického a zdravého fungování. Rodinu si lze představit jako uzavřený systém, kdy při narušení jeho vnitřní rovnováhy vzniká problém, symptom, nebo nemoc. Rodinná terapie pak pomáhá obnovit tuto narušenou rovnováhu a zdraví rodiny jako celku. Proces terapie je postaven na specializovaných vědomostech a dovednostech terapeuta, jak pomoci rodině a jak pomoci jednotlivým vztahům v rodině: dítě – rodič, rodič – rodič, rodič – prarodič apod. Rodinná terapie klade dále velký důraz na komunikaci v rodině a hledání jejího zlepšení. Změna komunikace nebo struktury rodinného systému přináší rodině schopnost znovu vytvořit bezpečný, láskyplný a zároveň stimulující prostor pro zdravý tělesný a duševní růst všech svých členů. V rodinné terapii nikdy nehledáme viníka a neusilujeme o zjištění, kdo je za "to" vlastně odpovědný. Rodinné systémy, jejich historie a vývoj, jsou natolik komplexní a složité, že viník v podstatě neexistuje. V rodinné terapii usilujeme o změnu nyní a změnu do budoucna. Nabízíme rodinnou psychoterapii v psychologické Poradně Praha, Praha 1, Perlová 3. 

V čem může být rodinná terapie prospěšná?

Kdy je vhodné začít s rodinnou terapií?

Občasné potíže jsou součástí života každé rodiny, avšak stanou-li se součástí denního pořádku, mají dopad na kvalitu soužití celé rodiny a mohou se odrážet například na školním výkonu nebo zdraví dítěte či dospělého. V takovém stadiu je rodinná terapie již zcela namístě.a

S čím se na nás rodiny obrací nejčastěji?

Jak často rodinná terapie probíhá?

Jednotlivé konzultace rodinné psychoterapie probíhají obvykle v delších časových intervalech, než například v individuální psychoterapii. Je tomu především proto, aby v mezidobích jednotlivých setkání rodina detailněji zachytila změny, které se v důsledku terapie dějí. Obvyklý interval mezi jednotlivými konzultacemi v psychologické poradně tak bývá 2 - 3 týdny.

Jak funguje objednání? 

Objednejte se do psychologické poradny on-line ZDE, to je nezávazná poptávka termínu. Ozveme se Vám a nabídneme nejbližší termíny. Pokud si vyberete vyhovujucící termín, objednáme Vás. Po objednání je konzultace považována za závazně rezervovanou. Bezplatné zrušení konzultace je 5 dní předem (nevztahuje se na nařízenou karanténu). 

Rodinné psychoterapii se v Poradně Praha věnují především:

Mgr. Štěpánka Vojtěchovská

Mgr. Andrea Kučerová

Mgr. Iva Smolová

Mgr. Klára Vernerová

CENÍK

Píšeme pro Vás také krátké a srozumitelné texty z oblasti psychologie a psychoterapie. Podívejte se na náš BLOG

psychologická poradna,rodinná psychoterapie,psychoterapie,psychoterapie Praha,psychoterapeut Praha,psycholožka Praha, rozvod, vztahové problémy