Chcete info o termínech kurzů, slevách a článcích?
Přihlášením k odběru e-mailů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Vaše jméno:
Email:

Supervize

Na supervizi pro jednotlivce i týmy se v Poradně Praha specializuje Mgr. Jan Šíp.

Rychlý kontakt: 

603 154 963 / sip@poradna-praha.cz

OBJEDNAT SE / CENÍK

V posledních letech, s rozvojem poradenských a terapeutických služeb, se supervize stala důležitou, uznávanou a potřebnou formou podpory a vzdělávání nejen u pracovníků v sociálních službách, školských a zdravotnických zařízeních. Nárůst zájmu, počtu výzkumů, systémy akreditací a profesní standardy, množství nové literatury a změny ve společenském a politickém kontextu přispěly k rozvoji a širšímu uplatňování supervizní praxe.

Supervize je určena

 • organizacím a týmům pracujícím s klienty/pacienty v sociálních, školských a zdravotnických službách,
 • jednotlivým profesionálům (poradcům, terapeutům, sociálním pracovníkům, pedagogům, zdravotníkům) pracujícím v přímé práci s klienty/pacienty,
 • všem, kteří potřebují průběžně reflektovat svoji práci s lidmi v pomáhajících profesích.

Jak supervize probíhá

Supervize může být kontraktována jako individuální případová nebo skupinová týmová a případová supervize. Supervizní kontrakt je vždy dohodou mezi supervizorem, supervidovanými a zadavatelem supervize. Délka, frekvence a zaměření supervize je vždy výsledkem vzájemné dohody všech zúčastněných s ohledem na potřeby služby a možnosti supervizora.
Externí supervizor pracuje se supervidovanými na tématech z jejich praxe, na která má možnost podívat se s odstupem a v bezpečném prostředí, a tak společně vytvářejí potenciál k novým zkušenostem a pozitivním změnám.

Cílem supervizní práce je:

 • naplnění supervizní zakázky dojednané se zadavatelem a supervidovanými,
 • systematická podpora pracovníků ve službách,
 • profesní růst pracovníků s ohledem na jejich role/kompetence, silné i slabé stránky,
 • porozumění svým postojům, intervencím a prožívání v přímé práci s klienty/pacienty,
 • porozumění své odpovědnosti, vnímání potřeb klienta/pacienta a schopnost si uvědomit, kde jsou osobní a profesní hranice zúčastněných,
 • zvládání stresu a zátěžových situací,
 • prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích,
 • reflexe dodržování etických směrnic a profesních pravidel při výkonu služby,
 • posílení týmové komunikace a kooperace.

Supervizor Mgr. Jan Šíp
Tel: 603 154 963
E-mail: sip@poradna-praha.cz

Splňuji podmínky pro výkon supervize, (certifikace MPSV a MŠMT) a pracuji pod vlastní supervizí.

Supervizi poskytuji v Poradně Praha, I.P.Pavlova 3.

Po domluvě také ve Středočeském kraji a v ostatních krajích v dosažitelnosti do cca 1,5 hodiny jízdy autem nebo veřejnou dopravou. Cena za skupinovou supervizi je 1400,-/hodinu, za individuální supervizi 900,-/hodinu. Zohledňuji konkrétní projektové/finanční možnosti zájemců o supervizi.

supervize,supervizor praha,supervizor,supervize praha,akreditovaná supervize,týmová supervize,případová supervize,supervize mšmt,supervize mpsv

 
 
 
facebook