PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
Mgr. Jan Šíp
Mgr. Jan Šíp
Dospělí Dospělí Supervize Supervize

Kontakt:   603 154 963 / email

Objednat se

"Od r.1998 pracuji s klienty, kteří se dostali do komplikovaných životních situací. V Poradně Praha nabízím pomoc a podporu především v oblastech zvládání zátěžových situací, v problémech v mezilidských vztazích, rozvoji osobnosti především při hledání jiných vzorců chování a prožívání. Ve svém přístupu podporuji individualitu a svobodu každého člověka a věřím ve vnitřní zdroje a vlastní kompetence pro dosažení nelehkých změn a osobních cílů. Dlouhodobě se zaměřuji především na terapie a poradenství v oblasti závislostního chování a v průběhu své praxe jsem získával zkušenosti v oblasti školství, státní správy a nakonec v neziskovém sektoru. V současné době pracuji jako individuální terapeut v Poradně Praha a jsem členem týmu Terapeutické komunity Karlov o.s.Sananim, které poskytuje především skupinovou terapii v rámci pobytové léčby mladistvím klientům a klientkám matkám se závislostí na nealkoholových drogách. V posledních letech se věnuji také supervizi a vzdělávání. Většinu života jsem strávil v Praze, Jižních Čechách a na cestách. Jsem ženatý a se svou ženou máme 3 děti."

V Poradně Praha se věnuje:

Vzdělání

Speciální pedagogika, etopedie. Univerzita Karlova v Praze, získaný titul Mgr.

Systematický výcvik v Gestalt terapii, IGT Praha.

Výcvik v supervizi, Česká asociace streetwork /akreditace MPSV a MŠMT/.

Vzdělávací cyklus „Klient v konfliktu se zákonem“, I.E.S. Podané Ruce.

Výcvikový program „Kontakt s drogově závislými a motoviční rozhovory“.

Praxe

2009 - dosud Terapeutická komunita Karlov o.s. SANANIM.

2006 – 2011 COKUZ, „Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem“ o.s. SANANIM

2010 – 2011 Psychoterapeutické centrum Gaudia, Praha 2.

2004 – 2006 K-centrum o.s. SANANIM

2003 Vú a SVP Klíčov, Praha 9, oddělení AT pro mladistvé závislé na drogách

2002 – 1998 Úřad Městské části Praha 9 – odbor zdravotnictví, protidrogový koordinátor

2002 – 2000 Vú a SVP Klíčov, Praha 9 – preventivně výchovné odd. Kruh

1998 – 1997 Psychiatrická léčebna v Praze Bohnicích.

Od r. 2006 vede externí týmovou a případovou supervizi v adiktologických a sociálních službách.

Od r.2010 Certifikátor standardů odborné kvality služeb Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR.

Lektor vzdělávacích programů pro studenty humanitních oborů a pracovníky v pomáhajících profesích

Lektor vzdělávacích programů pro studenty humanitních oborů a pracovníky v pomáhajících profesích

 

Telefon: 603 154 963 / e-mail: sip@poradna-praha.cz

Poradna Praha: Perlová 3 Praha 1

4. patro, kód zvonku 016

Objednat se můžete ZDE

zpět na tým