Pavel Hanzal

Mgr. Pavel Hanzal

Telefon: 733 116 055 / e-mail: hanzal@poradna-praha.cz

Objednat se můžete ZDE

V Poradně Praha se věnuje:

„Psychoterapii se věnuji od roku 1999. Za 15 let své praxe jsem pochopil, že člověk není důležitý tím, čím je, ale tím, kým se může stát. Nepřestává mě fascinovat odvaha lidí měnit svoji neuspokojivou životní situaci a přetvářet ji ve zkušenost, která často vede k přímějšímu a hlubšímu vnímání vlastního života a okolního světa. Pracuji jako psychoterapeut, tím jsem, ale s lidmi, kteří přicházejí do poradny, se stávám průvodcem. Průvodcem, který je provází místnostmi jejich vlastního „originálního domu“. Objevujeme tak místnosti dávno zapomenuté, zamčené, anebo zapovězené. Profesně se potkávám s lidmi, kteří mají obtíže z různých důvodů a příčin ale jedno mají společné – chtějí změnu. Změnu svého sebepojetí, změnu v partnerském soužití, změnu jako úlevu od bolesti, přestat být závislý, změnu v oblasti své kompetence a jistoty, rozumět svým psychickým obtížím a další. K cíli budeme postupovat bezpečně, se vzájemným respektem a společnou odpovědností.“

Vzdělání

HTF UK Praha, katedra psychologie a religionistiky, dosažené vzdělání Mgr.

Psychoterapeutický sebe zkušenostní výcvik S.U.R.- Sdružení pro vzdělávání v psychoterpii

Absolvent Psychoterapeutické školy S.U.R.- Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii

Výcvik supervize, Český institut pro supervizi

Výcvikový program – Motivační rozhovory, I.E.S. Podané ruce Brno

Praxe

2011-dosud – Vedoucí psychoterapeutické komunity pro závislosti Magdalena o.p.s.

2000 – 2010 – Terapeut - Terapeutická komunita Karlov Sananim

2007-2009 – Psychoterapeut - Sdružení pomoci ohroženým dětem ROSA Kladno

2005 - Lektor pro pedagogy - program Tandem, Ministerstvo školství

1998-2000 – vychovatel v ÚSP Praha 10

1997 – vychovatel – ÚSP Mariánská –Jáchymov

1995 – 1996 – učitel ZDŠ Truhlářská, Karlovy Vary

Stáže

2012 Stáž zaměřená na léčbu závislostí a rodinnou terapii, Kethea Řecko – organizace pro léčbu a prevenci v oblasti závislostí

2011 Stáž zaměřená na poznání praxe v oblasti péče o lidi obtížně se začleňující do společnosti, Fenix future Anglie – organizace pro léčbu a prevenci sociálně patologických jevů

2010 Stáž zaměřená na rodinné konstalace, Livorno Itálie – Péče o rodinu

2010 Vídeň – Komplexní městská péče o lidi s problémem v oblasti adiktologie

Kontakt

Mgr. Pavel Hanzal
hanzal@poradna-praha.cz
733 116 055

 
 
 
facebook