PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
Mgr. Kateřina Pavlíková
Mgr. Kateřina Pavlíková
Páry Páry Dospělí Dospělí

Kontakt:   602 464 992 / email

Objednat se
Přerůstá pracovní vytížení a stres Vaše možnosti? Zažíváte těžkosti na pracovišti? Cítíte nespokojenost v partnerském soužití? Trápí Vás nízké sebevědomí? Chcete pracovat na sebepoznání a osobním rozvoji? Prožíváte vyčerpání na mateřské dovolené? Věnuji se individuální terapii, koučování, kariérnímu poradenství, psychologické diagnostice. Vždy vycházím z individuálních potřeb klienta. Pomáhám vidět skutečnost s odstupem a v širších souvislostech s ohledem na budoucnost. Jsem psycholožka s výcvikem v psychodynamicky a hlubině orientované psychoterapii. Jsem autorka knížky pro děti Rocky na stopě italského tajemství." 

V Poradně Praha se věnuji:

Individuální psychoterapii, krizové intervenci a psychologickému poradenství

Objednat se ke Kateřině

Vzdělání

2010 – 2013 Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, program učitelství – psychologie         

2005 – 2010 Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, jednooborová psychologie                                   

2004 – 2009 Psychoterapeutický výcvik SUR                                                                                  

 

1996 – 2002 Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská      

                                               

2000, 2002 Work and Travel exchange program  (USA, Francie)                                                     

  

Test kreativity (Creatixo, 2021); Design thinking (Pabeni, 2018); Decoded (2018); Sociomapování (Qed Group, 2017); Hay Leadership Tool (2016 Korn Ferry); Leadership Judgement Indicator (2015 Hogrefe Testcentrum); Týmové koučování (Stanislav Stejskal 2016); Emoční leadership (ATAP 2015), Vyjednávání (BB Coaching 2014), Lominger Competency model (Korn Ferry 2014, Brussels), GPOP  (2011 Hogrefe Testcentrum), Test 16 PF (2011, OPP London), Outplacement (2004, Adecco) a další.

Praxe

2023 – současnost Doppio.cz                                                      

rozvoj facilitačních dovedností, vedení workshopů a mastermind, tvorba podcastu „Jde to i jinak“ – dostupný na Spotify, rozvoj kreativity, psycholog

2014 - současnost ČSOB, ČR                                                                     

Konzultant, Individuální a týmový Kouč, Facilitátor                                                         

2019 – současnost Interní a externí kouč pro zaměstnance, manažery a majitele startupů v akceleračním program Start it; konzultant pro nástroje GPOP, Sociomapování, Hay Leadership Tool a Creatixo. Spolupráce s různými týmy s cílem transformovat jejich počáteční nápady do konkrétních reálných řešení prostřednictvím inovačních workshopů, designových sprintů, interních hackathonů a inovathonů. Vytvoření a vedení komunity interních facilitátorů inovací (16), návrh 3modulového rámce pro rozvoj facilitátorů inovací (1) Škola designových sprintů (2) Facilitační dovednosti (3) Mastermind se záměrem integrovat soubor dovedností do interní metodiky projektového řízení.

Návrh a realizace konceptu "BeCreative coaching", který má za cíl uvolnit tvůrčí potenciál zaměstnanců; spuštění nástroje pro sběr inovačních nápadů.

2017 – 2019  Seniorní poradce pro management (Lidé & Kultura)                                                    

Rozvoj top manažerské komunity TOP 40 (B-1), facilitace pravidelných mítinků a akcí s cílem rozvoje této komunity v úzké spolupráci s CEO a členy představenstva. Týmový a individuální kouč, konzultant pro nástroje Hay Leadership Tool, Sociomapování.     

2015 – 2017 ČSOB Manažerka Rozvoje zaměstnanců                                                        

Vedení oddělení Rozvoje zaměstnanců (19 podřízených), týmový kouč pro neziskové organizace.

Tvorba a realizace strategie vzdělávání a rozvoje (Rosteme společně) a konceptu řízení talentů v rámci skupiny ČSOB.

2014 – 2015 Seniorní specialista vzdělávání                                                         

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců IT divize (1200 zaměstnanců), design a implementace dlouhodobých rozvojových programů, rozvoj zaměstnanců a manažerů ve spolupráci s IT manažery na základě jejich strategií v oblasti vzdělávání a rozvoje, poradenství a podpora zaměstnanců, implementace nového kompetenčního modulu.

Psychologická diagnostika – zavedení diagnostického centra, implementace vybraných psychometrických metod, předávání zpráv a spolupráce na rozvojových plánech, vedení workshopů zaměřených na rozvoj týmu. 

Gestor pro oblast soft skills, lektor, kouč a mentor, vedení Bálintovských skupin, příprava a vedení interních kurzů (Prevence syndromu vyhoření, Zpětná vazba, Role manažera apod.).

KBC competency model – implementace nového modelu.

2005 –  2007 Komerční banka Bratislava (KBB), Slovensko               

HR Manažer. Integrace HR aktivit s mateřskou KB v ČR, komplexní personální agenda (Comp&Ben, komunikace, Hodnoceí, Vzdělávání a rozvoj atd.).

Komerční banka, ČR

2002 – 2005 HR Projektový manažer                                                                                    

Vedení projektu GESOP, implementace Ročního hodnocení zaměstnanců, spolupráce na programu Kvality, příprava prezentací, tvorba intranetu apod.

Objednat se

Mgr. Kateřina Pavlíková 

pavlikova@poradna-praha.cz

602 464 992

zpět na tým