PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
Bc. Klára Vernerová
Bc. Klára Vernerová
Rodiny Rodiny Páry Páry Dospělí Dospělí Děti Děti

Kontakt:   777 862 025 / email

Objednat se

"Nabízím pomoc při problémech s depresí, ztrátou smyslu života, se závislostí, při hledání nové životní role nebo zvládání úzkosti či agrese. Pomáhám vyřešit zdroje vnitřních konfliktů, a najít cesty, které vedou ke spokojenému životu. Věnuji se arteterapii, mojí původní profesí je výtvarné umění. Spontánní výtvarná tvorba pomáhá objevit a pojmenovat vytěsněné konflikty, traumata nebo další obsahy, které mohou negativně ovlivňovat současné prožívání vztahů jak k okolí, tak k sobě samému. Každý člověk má v sobě schopnost vyjadřovat se pomocí obrazů (neverbálně). Práci s obrazy nabízím jako jednu z možností, která efektivně urychluje proces náhledu a zvědomování. Pracuji se skupinami závislých v PN Bohnice, pracovala jsem s rodinami, kde se  vyskytuje zrakový handicap, prošla jsem vzděláním v psychoterapii psychóz, pracovala jsem s klienty s duální diagnózou."

V Poradně Praha se věnuji:

Vzdělání

Psychologie ve studijním oboru Arteterapie, Jihočeská Univerzita v ČB.

Psychodynamická a hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii ARTESUR (sebezkušenostní část 569 h).

Návazné teoretické vzdělávání SUR. 

Od roku 2013 jsem členka Česká arteterapeutické asociace.

Vzdělávání v oblasti psychoterapie psychóz v Institutu klinické psychologie.

Absolvování cyklu v psychoanalytické teoerii, v cyklu pořádaném Českou společností pro psychoanalytickou psychoterapii. 

Mojí druhou profesí je umění, jsem výtvarnice a fotografka, učím na SOŠ a VOŠ, kde jse garantem oboru Film a fotografie

Kontakt

Bc. Klára Vernerová

777 862 025

vernerova@poradna-praha.cz

OBJEDNAT SE

zpět na tým