Hana Váchová

Mgr. Hana Váchová

Telefon: 777 024 088 / e-mail: vachova@poradna-praha.cz

Objednat se můžete ZDE

V Poradně Praha se věnuje:

Jsem psychoterapeutka, bioložka a sociální pracovnice. V praxi působím od roku 2004. Jsem vdaná, mám dvě děti a se svou rodinou žiji v Praze Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, během magisterského studia jsem se intenzivně věnovala empirickému výzkumu a vytváření modelů pro studium depresivního chování. Problematika duševního zdraví mne zaujala natolik, že jsem se rozhodla pro další studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Zde jsem vystudovala obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii. Během studia jsem se zabývala například multikulturní psychoterapií a výzkumem psychosociálních aspektů migrace specificky ve vztahu k ženám a mateřství. Více než 10 let působím v komunitním centru pro migranty InBáze, kde jsem vedla skupiny psychologické podpory pro ženy (a později též pro matky), psychoterapeutickou skupinu a v současné době zde poskytuji individuální psychoterapeutické poradenství. Ze své praxe mám zkušenosti například s tématikou migrace, mateřství a rodičovství, osobní krize a traumatu, zvládání náročných životních situací, osobního rozvoje a růstu.

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie, specializace etologie a ekologie. Magisterský titul.

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci. Magisterský titul.

Úplné psychoterapeutické vzdělání (v celkovém rozsahu 1625 hodin).

Pětiletý sebezkušenostní Výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Výcvik byl veden v psychodynamickém a daseinsanalytickém duchu, akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně (955 hodin teorie, 550 hodin osobní zkušenosti, 120 hodin výcvikové supervize)

Další absolvované kurzy a semináře

Práce s traumatem a krizová intervence (55 hodin)

Koučování v kontextu organizačního rozvoje (55 hodin)

Relaxační techniky

Relaxace – autogenní trénink

Základy racionálně-emotivní psychoterapie

Práce se sny

Hlubinně psychologický výklad Bible

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi

Úvod do problematiky kariérového poradenství

Praxe

2014 Skupinová psychoterapie (Skupina TEP), občanské sdružení InBaze.

2010-2011 Multikulturní skupina pro maminky s dětmi, občanské sdružení InBaze.

od roku 2009 - dosud individuální psychologické poradenství, občanské sdružení InBaze.

2008, 2009, 2010 Letní pobyty žen v komunitním centru Rakovice. Příprava a realizace programu, občanské sdružení InBaze.

2006-2011 Multikulturní ženská skupina, občanské sdružení InBaze.

2006-2007 stáž klinika Eset, skupinová psychoterapie.

2005 Konference Životní a duchovní hodnoty žen jako klíč k tolerantní a multikulturní Evropě, Evropská kontaktní skupina. Příprava a realizace programu pro děti účastníků konference

2004-2005 stáž MUDr. Judita Strašrybková, skupinová psychoterapie.

2004 -2006 Multikulturní dětská skupina, Centrum pro otázky migrace.

Kontakt

Mgr. Hana Váchová
vachova@poradna-praha.cz
777 024 088

 
facebook