PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

ON-LINE konzultace

OBJEDNAT SE 

Nabízíme psychologické konzultace a poradenství také prostřednictvím virtuálního setkávání. Pro ty, kdo z nějakého důvodu nemohou přijít osobně. Je to velká pomoc pro lidi v karanténě, cestovatele, studenty v zahraničí, pendlery, atd. Níže najdete přímo odkazy na programy k on-line konzultacím a tipy, jak se na setkání připravit.

Jak to funguje?  

Praktická doporučení 

ON-LINE konzultace poskytují

Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D.

Mgr. Michaela Kocvelda

Mgr. Štěpánka Vojtěchovská

Mgr. Hana Váchová

Mgr. Hana Štráfeldová