PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
Mgr. Michaela Kocvelda
Mgr. Michaela Kocvelda
Dospělí Dospělí

Kontakt:   777 603 938 / email

Objednat se

"Jsem psychoterapeutka, lektorka a psychosociální pracovnice. Jsem vdaná, mám dceru a se svou rodinou žiji v Praze. Více než 10 let pracuji s lidmi, kteří se nacházejí v různých náročných životních obdobích. Pracovala jsem s rodinami s dětmi, vedla jsem podpůrné rodičovské skupiny, individuální ambulantní i terénní poradenství, a také před/po rozvodové poradenství pro rodiče. Pracuji s muži, ženami i dětmi na cestě k lepšímu sebepoznání a vyřešení těžkostí. Nabízím pomoc ženám, které hledají oporu např. po narození dítěte, ve výchově, při skloubení svých životních rolí (práce X rodina), při syndromu vyhoření, při práci s emocemi, vyrovnávání se a porozumění vztahu samy se sebou i vlastní rodinné historii, při úzkostech, aj. V terapii je pro mne důležitý důvěrný a bezpečný vztah, který je příležitostí k otevření a zpracování i složitých a bolavých zážitků, vzpomínek či vztahů. Nabízím nácvik a využití relaxačních a meditačních technik, terapeutické a koučovací karty, používám prvky arteterapie a další."

Aktuálně na mateřské. 

V psychologické Poradně Praha se věnuje:

Vzdělání

2008 – 2013 Univerzita Karlova zaměření: psychosociální studia, dosažená kvalifikace: magistr 

2011 – 2016 Psychoterapeutický výcvik SUR, vč. závěrečných zkoušek

2005 – 2008 EA Vyšší odborná škola sociální práce zaměření: sociální práce dosažená kvalifikace: diplomovaný specialista

2020 Výcvik v relaxačních technikách (Helio)

2020 Hlas jako nástroj komunikace (Velký vůz Sever, z.ú.)

2019 Konference: Partnerství a rodičovství (AMRP)

2019 Konference: Partnerství a manželství (AMRP)

2019 Mindfulness (Psychoter.centrum Lávka)

2018 1. České sympozium k SPOD (NIDAR)

2017 Kurz imaginativních relaxací (Gracent)

2015 – 2016 Koučovací výcvik; certifikát (FBE, s.r.o.) 

Kurzy

2020 Výcvik v relaxačních technikách (Helio)

2020 Hlas jako nástroj komunikace (Velký vůz Sever, z.ú.)

2019 Konference: Partnerství a rodičovství (AMRP)

2019 Konference: Partnerství a manželství (AMRP)

2019 Mindfulness (Psychoter.centrum Lávka)

2018 1. České sympozium k SPOD (NIDAR)

2017 Kurz imaginativních relaxací (Gracent)

2015 – 2016 Koučovací výcvik; certifikát (FBE, s.r.o.)

2011 – 2016 Psychoterapeutický výcvik SUR, vč. závěrečných zkoušek

2015 Základy aktivizace vjemové soustavy klienta; osvědčení (Institut psychoterapie uměním, s.r.o.)

2015 Mybackpack – práce s traumatem dětí při odchodu z biologické rodiny; osvědčení (Triáda, o.s.)

2014 Rodinné mapy; osvědčení (Triadis, o. p. s)

2014 Principy a metody tanečně pohybové terapie jako zdroj inspirace pro kreativní práci s klienty; osvědčení (TANTER)

2013 Krizová intervence I, II; osvědčení (I.E.S., Sdružení Podané ruce, o.s.) 

2013 Sebezkušenostní seminář hagioterapie; certifikát (Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu)

2013 Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími; osvědčení (Institut Hermés Praha)

2011 Práce s agresí v sociálních službách; osvědčení (Diakonie)

Praxe 

2019 – dosud Vytvoření a realizování vlastního konceptu kurzu pro ženy zaměřeného na zdravou sebepéči a relaxační techniky

2018 – dosud Spolupráce s rodinným a kulturním centrem Nová Trojka a s Kolpingovým domem Smečno – vedení přednášek pro pěstounské rodiny, spolupráce s KC Husitská – vytvoření a vedení kurzu sebepéče

2014 –2016 Centrum pro dětský sluch o.p.s. Vedoucí psychosociální pracovnice, terapeutka, metodička sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, interní lektorování kolegů

2013 – 2014 Středisko humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE Koordinátorka psychosociální pomoci (zkrácený úvazek)

2009 – 2015 Specializované pracoviště pro asistovaný styk Area Fausta Ko-vedoucí, psychoterapeutka a konzultantka v oblasti rodinného poradenství

2009 – 2014 Středisko křesťanské pomoci Diakonie ČCE Terénní sociální pracovnice Sanace rodiny (vč. klientely pěstounských rodin), socioterapeutka, lektorka dobrovolníků

2011 Stacionář Gloria, Arcidiecézní charita Praha Sociální pracovnice, aktivizační činnost se seniory, práce s rodinou

Objednat se

zpět na tým