PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
Mgr. Štěpánka Vojtěchovská
Mgr. Štěpánka Vojtěchovská
Rodiny Rodiny Páry Páry Dospělí Dospělí Děti Děti

Kontakt:   777 097 916 / email

Objednat se

"Od mládí mne zajímalo, a v době narození mých prvních dětí, mne začalo až fascinovat, jak moc je člověk do svého života ovlivněn svým dětstvím potažmo rodičovskou výchovou. A jak se tento rodičovský vklad posléze bezděky promítá i do způsobu výchovy vlastních dětí. Rodičovské vzorce jednání a zkušenosti z vlastní rodiny si však každý z nás přenáší i do partnerského života a dalších oblastí, což s sebou v mnoha případech nese nesnáze. Nicméně je velmi užitečné pokud člověk tuto svou „vybavenost do života“ reflektuje a snaží se s ní pozitivně pracovat. To je mnohdy velmi těžký proces, během kterého leckdo zapomene nebo nechá stranou jiné důležité stránky života a ztrácí se pak v chaosu svých úzkostí, obav nebo nereálných očekávání. V takové chvíli je důležité najít průvodce, který pomůže zastavit se a podívat se na věci z jiného úhlu. Zatím ještě Váš příběh neznám. Nabízím Vám ale možnost s Vaším příběhem být a pomoci Vám objevit to, co do té doby bylo blízko, ale jen to Vaše oči nestihly postřehnout. 

Věnuji se výchovnému poradenství, pracuji s rodiči a dětmi, s rodinami a páry

Ve své praxi využívám kromě rozhovoru prvky arteterapie, neverbální techniky – imaginaci, sochání, práci s obrazem apod.

S manželem máme pět dětí, žijeme společně v Praze."

Při párové a rodinné psychoterapii pracuji také s kolegou psychoterapeutem Mgr. Adamem Soukupem. 

V Poradně Praha se věnuje:

VZDĚLÁNÍ

od r. 2017           Pětiletý výcvik v integrativní rodinné terapii, Institut Petra Boše                                         

2004–2011          Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, obor psychologie/arteterapie.                           


1999–2005          Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, teologie  psychosociální studia.       

Další odborné vzdělání

2015–2016       Biosyntetická příprava – cyklus, Institut biosyntézy, Praha

2016                Výtvarné náměty, hry a společenské projekty s dětmi, Dyscentrum Praha                             

2015                Vznik a poruchy citového pouta u dětí, Amalthea, Pardubice

2015                Lektorský kurz efektivního rodičoství, Centrum pro rodinu, Brno

2011                 Základní kurz Efektivního rodičovství, Centrum pro rodinu, Brno

PRAXE 

2020               terapeut v Psychiatrickém stacionáři, Poliklinika Prosek, Praha 9

2014–2020      lektor a arteterapeut, Vhled z.s., Centrum Sámovka, Praha 

2006–2014      odborná referentka (koordinátorka projektů terénní soc. práce), MPSV

2012–2013      lektorka rodičovských skupin – Efektivní rodičovství, Praha

2011                 roční stáž na Psychiatrické klinice VFN a I. LF UK –  skupinová arteterapie s pacientkami s poruchami příjmu potravy

2008–2009      dobrovolnická práce s dětmi z FOD – arteterapie

 

Mgr. Adam Soukup

 

V Poradně Praha spolupracuji se Štěpánkou Vojtěchovskou, spolu vedeme párové psychoterapie a rodinné psychoterapie

Od roku 1990 do 1999 jsem pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež, kde jsme se zabývali diagnostikou chlapců s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou. V rámci zaměstnání jsem prošel řadou školení s tématy závislostí a poruch chování. Aktuálně procházím 5 letým výcvikem Integrované rodinné psychoterapie. Ve své práci hodně vycházím ze zkušeností nabytých, jak v praxi v „diagnosťáku“, tak v rodině, která je pro mě velkým zdrojem energie a inspirace. Esenci z těchto zdrojů mohu nabídnout pro Vaši potřebu a zamyšlení.

Zaměřuji se na rodinnou psychoterapii, výchovné poradenství

Vzdělání: Pedagogická fakulta UK, Speciální pedagogika – magisterský titul

Integrovaná rodinná terapie /psychoterapeutický výcvik Anima terapie, z.ú – rozsah 760 hodin/

Kontakt

Adam Soukup, telefon 608 956 522

OBJEDNAT SE

 

zpět na tým