Pavlína Gabrhelíková

Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D.

V Poradně Praha se věnuje:

  • individuální terapii
  • supervizi
  • léčbě závislostí (adiktologii)

„Jsem psychoterapeutka, lektorka a supervizorka. Jsem vdaná a jsem máma jednoho syna. Práci s lidmi, kteří se ocitli v nelehkých životních situacích, se věnuji od roku 2000. Lidé ke mně přicházejí v nejrůznějších těžkých životních situacích a krizích. Někteří o psychoterapeutické podpoře dosud nikdy neuvažovali a bylo pro ně těžké toto rozhodnutí učinit. Cením si proto každého, kdo se rozhodne se svou situací něco udělat: vstoupit do terapie, začít o svých starostech mluvit a hledat z něj cestu ven. Zásadní je pro mě vždy navázání dobrého a důvěryplného vztahu, ve kterém se klient/klientka může cítit bezpečně a jistě. Stejně tak je pro mě důležité naslouchání jedinečnému příběhu člověka, s  respektem k jeho prožívání a pocitům. To vše mě pak umožňuje klienta/klientku doprovázet při hledání porozumění současné situaci a hledání jejího řešení. Věřím, a mám také opakovanou zkušenost, že krize, jakkoli je těžká, může být příležitostí k zastavení, k většímu porozumění sama sobě a svému životu a že se tak může stát dobrým impulsem ke změně v životě člověka."

Vzdělání

Sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, získaný titul Mgr.
Sociologie – sociální práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, získaný titul Ph.D.

V současné době ukončuji Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Remedium II. (v rozsahu 718 hodin) a Atestační stupeň – supervize v sociálních službách (185 hodin), ČAS.

Mezi výcviky, které jsem již absolvovala, patří:

Výcvik ve skupinové psychoterapii (120 hodin), Základní kurs krizové intervence (51 hodin), Případová a týmová supervize v sociálních službách (186 hodin), Satir Systems (40 hodin), Rodina, já, společenství (25 hodin), Motivační rozhovory (32 hodin), Interdisciplinární přístup, meziresortní spolupráce, rovné příležitosti a drogové závislosti (32 hodin), Mediace mezi obětí a pachatelem v kontextu restorativní justice (32 hodin), Klient v konfliktu se zákonem (125 hod) a mnohé další.

Praxe

1995 - 2000 – Centrum primární prevence, Institut Filia, Praha
2000 – 2004 – Probační a mediační služba ČR, Praha, probační pracovnice
2004 – 2006 – Kontaktní centrum SANANIM, Praha, kontaktní a poradenská pracovnice
2006 – dosud - poskytování externí týmové a případové supervize v zařízeních sociálních služeb, Praha, Středočeský kraj
2005 – 2012 – Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK v Praze, výzkumná pracovnice, vedoucí Celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie, lektorka, pedagožka
2012 – dosud - Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta UK v Praze, pedagožka
2012 – dosud – Inbáze, Praha, individuální terapie pro imigranty na dobrovolnické bázi
2013 – dosud – Poradna Praha, individuální terapie, supervize, adiktologie

Lektorská a pedagogická činnost

Na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze vyučuje předměty týkající se přesahu adiktologie a kriminologie. Od roku 2004 se podílela na lektorování řady dlouhodobých (např. Klienti v konfliktu se zákonem, Kvalifikační kurzy pro pracovníky Probační a mediační služby ČR) a krátkodobých kurzů a seminářů s tématy: motivačních rozhovorů, práce s hranicemi, práce s uživateli NL, práce s klienty v konfliktu se zákonem a dalšími, jež byly realizovány Klinikou adiktologie 1.LF UK, Probační a mediační službou ČR a dalšími institucemi. Pravidelně vystupuje s příspěvky a workshopy na odborných konferencích.

Svou praxi jsem začala v roce 1995 v Institutu Filia, v oblasti primární prevenci drogových závislostí. Ve Filii jsem pracovala s literaturou a informacemi a poskytovala poradenství v této oblasti. Od roku 2000 (a následujících 5 let) jsem pracovala jako probační pracovnice ve Středisku Praha Probační a mediační služby ČR. Pracovala jsem s mladistvými i dospělými pachateli trestných činů, s obětmi trestných činů, připravovala jsem a realizovala mediace mezi pachateli a obětmi trestných činů, připravovala jsem podklady k soudu pro rozhodnutí o alternativních postupech v trestních věcech a byla jsem odpovědná za výkon uložených alternativních trestů. Poměrně velkou část mé klientely tvořili uživatelé nelegálních drog a bylo pro mě vždy velkou výzvou pokusit se zkoordinovat přístup a práci trestní justice a drogových služeb (léčebných zařízení pro uživatele drog). Od té doby trvá můj zájem o multidisciplinární spolupráci jako takovou. V této oblasti jsem také absolvovala řadu zahraničních stáží. Od roku 2004 (2 roky) jsem pracovala v Kontaktním centru SANANIM jako zástupce vedoucího programu Práce s klienty ve vazbách a ve výkonu trestu, pracovala jsem s klienty ve vazebních věznicích Ruzyně, Pankrác a ve věznici Řepy. V roce 2005 jsem nastoupila na Kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Byla jsem odpovědná za realizaci projektu Celoživotního vzdělávání v oboru adiktologie, metodickou přípravu a realizaci kurzů pro různé skupiny odborné veřejnosti. Dalšími mými aktivitami na klinice byl výzkum, lektorování a vysokoškolská výuka v oblasti adiktologie. S klinikou v současné době nadále spolupracuji v oblasti vysokoškolské výuky. Od roku 2006 jsem se začala věnovat externí supervizi sociálních služeb, superviduji týmy i jednotlivce. V roce 2012 jsem na dobrovolnické bázi začala spolupracovat s Inbází, organizací, která se věnuje podpoře imigrantů v ČR, nabízím zde individuální terapii. Od roku 2013 spolupracuji s Poradnou Praha.

Kontakt

Mgr. Pavlína Gabrhelíková PhD.
aktuálně na mateřské dovolené

 
facebook