PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

Dětská psychologie a psychoterapie

Na práci s dětmi a jejich rodinami se v Poradně Praha specializují:

Mgr. Štěpánka Vojtěchovská 

Bc. Michaela Carter

Mgr. Andrea Kučerová

Nastávající maminky se vším kolem porodu, šestinedělí, péče o novorozence, kojence a batolata, se můžete také obejdnat k Emilii Šípové, PhD.

Témata, se kterými se na nás můžete také obrátit:

Nenašli jste své téma? Napište nám nebo zavolejte: info@poradna-praha.cz nebo na telefon 604 314 350, rádi Vás vyslechneme a poradíme co ve Vaší situaci nejlépe dělat, na koho se obrátit, nebo Vás objednáme k nám do poradny. 

OBJEDNAT SE na konzultaci.

Pro rodiče:

„Důvěra ve svět jako dobré místo. Víra v sebe a dobro v lidem. Pro vývoj dítěte je svět rodiny klíčový. Někteří z nás od svých rodičů nedostali tolik, aby sami dokázali dávat svým dětem vše, co potřebují. To neznamená, že to nedokážete dát, znamená to jen, že možná s tím dáváním potřebujete trochu pomoci…“


Zjistili jste s partnerem/partnerkou, že už nechcete/nemůžete jít dále společně? Máte ale obavy, jak to zvládá vaše dítě, které se stále vrací k univerzálnímu přání, že budete šťastná rodina? Možná vaše dítě potřebuje prostor jen pro sebe, kde může i ono přijmout konec vašeho vztahu…


Škola je v naší kultuře důležitou socializační institucí. Ve škole tráví dítě hodně času. Když se tu většinu času necítí úspěšné (prospěch, interakce s učiteli a spolužáky), bývá to zdrojem velkého trápení. Někdy stačí jen pomoci dítěti najít jeho osobní zdroje proto, aby situaci lépe zvládalo…


Při práci s dítětem je dle mého názoru výhodné rodinu zapojit. To neznamená, že budu trvat na tom, že můžeme spolupracovat pouze v případě, kdy budete na sezení chodit celá rodina. Nicméně pro dobrou spolupráci je účast vás rodičů důležitá.


Obracet se na mě mohou rodiče: 

Výše zmíněné roviny se obvykle prolínají. Na prvním sezení probereme, s čím přicházíte. Já vám podrobněji představím svůj způsob práce. Společně pak probereme, na čem bychom mohli pracovat společně (ať už s vámi jako celou rodinou, s vámi jako rodiči nebo hlavně s vaším dítětem).
Nabízím tedy několik možných rámců spolupráce. Pro každý z nich vycházím z toho, že nejlépe své dítě znáte vy rodiče. Víte, co ho těší, víte, kdy je nešťastné. Znáte jeho strachy, návyky, zájmy…a já potřebuji pozvání do jeho života a příběhu vaší rodiny, abych mohla pomoci.
Pokud při prvním sezení zjistíte, že máte chuť se mnou spolupracovat, probereme podrobně pravidla spolupráce (četnost setkávání, detaily plateb a omlouvání absencí – z vaší i mé strany).
V některých případech se můžeme dohodnout, že pomoc a podporu potřebuje především Vaší dítě. Pokud se vydáme touto cestou, znamená to, že se vždy čtyřikrát sejdu s Vaším dítětem (zpravidla 1x týdně na 50 minut). Tento čas bude věnován jen dítěti. Vždy po čtyřech setkáních bude následovat jedno s vámi jako rodiči. Na tomto setkání budu mít prostor jen pro vás – vaše obavy, radosti i otázky.
V případě složitých rozchodových/rozvodových situací je možné se s vámi jako rodiči setkat s každým zvlášť. Mým cílem rozhodně není vás ve snaze získat pro mě cenné informace frustrovat a vystavovat vzájemné bolestivé přímé interakci. Nicméně se může stát, že budu zdůrazňovat potřebu funkční komunikace mezi vámi a navrhovat vám jako rodičům práci v této rovině (až už v případném budoucí setkání ve spolupráci se mnou nebo jiným odborníkem). Konečné rozhodnutí ohledně tohoto kroku bude samozřejmě na vás. Respektuji, že emoční zpracování konce vztahu probíhá u každého z nás individuálně a k jakékoliv práci v této rovině je potřeba správné načasování.

OBJEDNAT SE K PhDr. LUCII ČECHOVÉ ZDE

Nespolupracujeme s pojišťovnami, Vaše témata u nás proto budou v anonymitě a bezpečí. Konzultace stojí 600 Kč/ 50 min.

Dítě s chronickým onemocněním:

Vaše dítě vážně onemocnělo a Vám se hroutí svět…přitom tu potřebujete být pro něj…

Někdy se stane, že běh každodenních věcí přeruší vážná událost. Ani děti nejsou ušetřené vážných nemocí…onkologická diagnózy, cystická fibróza, epilepsie, diabetes mellitus 1. typu…všechna tato onemocnění kladou na Vás jako rodiče specifické nároky. V běhu každodenní náročné péče o dítě je těžké najít čas pro sebe, pro načerpání nových sil. I k tomuhle může sezení u nás dobře posloužit…

Vaše dítě má chronické onemocnění a Vy máte obavy, jak tuto situaci zvládá?
Vaše dítě se pere se závažnou nemocí…někdy jsou období, kdy je pro něj těžší přijmout omezení a režimová opatření, které nemoc přináší. Zlobí se nebo je smutné.
Někdy je pro dítě těžké „ustát“ reakce vrstevníků. Občas dítě v těchto případech rodiče chrání a při opakování situací ve vrstevnickém kolektivu se nesvěřuje. Může pomoci, že má někoho mimo rodinu, s kým své trápení může sdílet…

Dítě s handicapem:

Je těžké naladit se na potřeby Vašeho dítěte, musíte-li se vyrovnávat s tím, že se narodilo jiné…každé vývojové období pak přináší další výzvy a otázky.
Máte dotazy týkající se Vašeho přístupu k dítěti? Nedostává se Vám podpory okolí? Pociťuje pod vlivem handicapu Vašeho dítěte nesoulad v partnerském vztahu?
Narození dítěte s handicapem je jednou z nejtěžších životních situací. Dochází k velkému zásahu do sebepojetí rodiče. Rodič často nemůže vycházet v přístupu k dítěti jen z toho, co sám zažil a dobře zná, ze své vlastní zkušenosti. Ve chvíli, kdy je rodič emočně zasažen touto životní událostí, je často třeba si osvojovat specifické poznatky, které sebou péče o dítě s handicapem přináší.
V naší kultuře je péče o dítě zpravidla delegována na matku. Ženy v těchto situacích často mluví o pocitu nedostatku podpory. Situace je samozřejmě stejně tíživá i pro otce dítěte. Jen se s ní někdy vyrovnává jiným způsobem. Oba rodiče pak často zůstávají ve svém prožívání situace osamělí. A přitom někdy stačí jen někdo, kdo pomůže rodičům znovu obnovit schopnost otevřeného dialogu…

Máte pocit, že samo vaše dítě by potřebovalo s něčím pomoci?
Možná vnímáte, že Vaše dítě se někdy trápí tím, že je jiné než jeho vrstevníci. Možná se občas zlobí nebo je smutné z toho, že má různá omezení, která z handicapu plynou. Možná má Vaše dítě „jen“ běžné starosti/trápení jako děti jeho věku, ale handicap dělá jeho situaci trochu specifickou…Může pomoci, když bude mít někoho, kdo mu pomůže najít jeho vlastní zdroje k dobrému zvládnutí situace.

Dítě se sluchovým handicapem:

Byl u Vašeho dítěte diagnostikován sluchový handicap? Máte pocit, že jste zaplaveni pocity a rádi byste se v situaci lépe zorientovali?
Období zmatku kolem sdělení diagnózy sluchového postižení máte za sebou, ale v současné době se vynořily pochybnosti/otázky týkající se vývoje Vašeho dítěte, které byste s někým rádi probrali?
Hluchoslepá Američanka Helen Kellerová ve své známém citátu řekla: „Slepota odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí.“ Vystihla v této větě postatu problematiky sluchového handicapu.
Hlavním problémem je narušení v oblasti komunikace. Slyšící rodič bojuje se situací, kdy si dítě nemůže jazyk osvojovat běžným způsobem. Je potřeba základní znalost problematiky, orientace na poli kompenzačních pomůcek a osvojení si specifických zásad komunikace.
Vlivem narušení v oblasti komunikace je narušena možnost dítě přirozeně vychovávat. Výchova dítěte se sluchovým handicapem přináší rodiči v každém vývojovém období řadu otázek. Velkými tématy jsou především volba způsobu komunikace, téma kochleární implantace a výběr vhodných vzdělávacích zařízení. Rodiče řeší celkovou filosofii výchovného přístupu k dítěti – velmi časté je téma nároků/úlev, téma rozdílného přístupu k dítěte se sluchových handicapem a jeho zdravému sourozenci a téma vlivu vlastních pocitů souvisejících se zpracováváním diagnózy.

Máte dítě se sluchovým handicapem a máte pocit, že ho něco trápí?


Možná vnímáte, že Vaše dítě se někdy zlobí na Vás, své sourozence nebo vrstevníky, protože nerozumí. Možná Vám přijde, že dítě je smutné v situacích, kdy vnímá, že je jiné než jeho sourozenci/vrstevníci. Uvažujete, jak moc Vaše dítě mohou tyto zkušenosti/pocity ovlivnit v jeho osobnostním vývoji… S přijímáním limitů plynoucích z diagnóz/handicapů máme problém i my dospělí. Někdy pomůže mít prostor, kde můžu své pocity svobodně a otevřeně vyjádřit...

Dětská psychologie, dětská psychoterapie, dětský psychoterapeut, dětský psycholog Praha, dětská poradna, dětská poradna Praha, dětský psycholog,sluchové postižení,školní problémy, autismus, hyperaktivita, porod, pomočování, střídavá péče, agresivní dítě, handicap