PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

Párová psychoterapie

Francouzská 4 Praha 2 - od 31.5.2021 jsme na nvé adrese Perlová 3 Praha 1. Chcete se na něco zeptat? Volejte 604 314 350.

Párové psychoterapii se v Poradně Praha věnují především:

Mgr. Emilie Šípová, Ph.D.

Mgr. Štěpánka Vojtěchovská

Mgr. Andrea Kučerová

Bc. Michaela Carter

V každém partnerském vztahu vystřídá počáteční zamilovanost střízlivější, ale možná hlubší pocit, kdy s druhým chceme žít, máme ho rádi, chceme s ním sdílet radosti i starosti, vychovávat děti… A později také začneme zakoušet situace, kdy máme druhého dost, kdy se zdá společné soužití nemožné. Někteří partneři se příliš často hádají, jiní spolu naopak téměř nemluví, některé páry se dohodnou na všem, ale nezažívají spolu spontánní chvíle hravosti a emoční prožitky. Na tom všem je možné pracovat a změnit partnerské soužití tak, aby se oba partneři mohli ve vztahu cítit lépe .

Párová terapie je určena všem párům (manželským, nemanželským, homosexuálním), v nichž jeden nebo oba prožívají těžkosti a neshody:

Základní podmínkou pro párovou terapii je, že oba partneři jsou ochotni na svém vztahu pracovat, mluvit o sobě, o tom, jak vztah vnímají a prožívají, co od vztahu očekávají a co jsou ochotni pro něj udělat.

Je možné, že partneři uvažují o rozchodu. Partneři mohou pracovat na tom, jak se dobře rozejít, jak uzavřít svůj společný život, uspořádat své myšlenky, prožitky, společné zážitky a odejít ze vztahu ve smíření. To je obzvláště důležité při rozchodu partnerů, kteří mají společné děti a i po rozchodu se spolu dál budou podílet na výchově dětí.

Jak párová terapie probíhá

Při párové terapii je přítomen partnerský pár a jeden či dva terapeuti (muž a žena).
Cílem je:

CENÍK / OBJEDNAT SE