PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

Rodinná psychoterapie

Perlová 3 Praha 1. 4. patro

OBJEDNEJTE SE.

Motto: „O rodinné terapii se dá říci, že působí jako most mezi členy rodiny, kteří se z různých důvodů vzdálili a neumí se dobře setkat.“

Na rodinnou psychoterapii se v Poradně Praha specializuje především Mgr. Štěpánka Vojtěchovská a Mgr. Andrea Kučerová. Objednat se ZDE

Co je rodinná terapie?

Rodinná terapie je formou psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se rodině umožnit je překonat a dosáhnout harmonického a zdravého fungování celé rodiny. Rodinu si lze představit jako uzavřený systém, kdy při narušení jeho vnitřní rovnováhy vzniká problém, symptom, nebo nemoc. Rodinná terapie pak pomáhá obnovit tuto narušenou rovnováhu a zdraví rodiny jakožto celku. Proces terapie je postaven na specializovaných vědomostech a dovednostech terapeuta, jak pomoci rodině jako celku a jak pomoci jednotlivých vztahům v rodině: dítě – rodič, rodič – rodič, rodič – prarodič apod. Rodinná terapie klade dále velký důraz na komunikaci v rodině a hledání jejího zlepšení. Změna komunikace nebo struktury rodinného systému přináší rodině schopnost znovu vytvořit bezpečný, láskyplný a zároveň stimulující prostor pro zdravý tělesný a duševní růst všech svých členů. V rodinné terapii nikdy nehledáme viníka a neusilujeme o zjištění, kdo je za "to" vlastně odpovědný. Rodinné systémy, jejich historie a vývoj, jsou natolik komplexní a složité, že viník v podstatě neexistuje. V rodinné terapii usilujeme o změnu nyní a změnu do budoucna.

V čem může být rodinná terapie prospěšná?

Kdy je vhodné začít s rodinnou terapií?

Občasné potíže jsou součástí života každé rodiny, avšak stanou-li se součástí denního pořádku, mají dopad na kvalitu soužití celé rodiny a mohou se odrážet například na školním výkonu nebo zdraví dítěte či dospělého. V takovém stadiu je rodinná terapie již zcela namístě.a

S čím se na nás rodiny obrací nejčastěji?

Jak často rodinná terapie probíhá?

Jednotlivé konzultace rodinné terapie probíhají obvykle v delších časových intervalech, než například v individuální psychoterapii. Je tomu především proto, aby v mezidobích jednotlivých setkání rodina detailněji zachytila změny, které se v důsledku terapie dějí. Obvyklý interval mezi jednotlivými konzultacemi tak bývá 2 - 3 týdny.

CENÍK / OBJEDNAT SE

psychologická poradna,rodinná psychoterapie,psychoterapie,psychoterapie Praha,psychoterapeut Praha,psycholožka Praha, rozvod, vztahové problémy