PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
Mgr. Andrea Kostrhounová
Mgr. Andrea Kostrhounová
Rodiny Rodiny Dospělí Dospělí Děti Děti

Kontakt:   604 740 937 / email

Objednat se

"Nabízím provázení tématy sebepřijetí, hledání životní rovnováhy, nejistoty ve vztazích a podporu v náročných situacích. Poskytuji poradenství související se školní adaptací, úspěšností a spokojeností. Zásadní je pro mě víra v potenciál, zdroje a kompetence každého člověka a podpora jeho odvahy ke změně tam, kde se necítí spokojen. V konzultacích využívám přístupu zaměřeného na hledání řešení, nových cest a možností společně v dialogu s klientem. Naslouchám a zajímám se o příběh. S dospělými a dospívajícími klienty pracuji nejčastěji formou pomáhajícího rozhovoru, s dětmi také často využívám různé hry a výtvarné techniky. Jsem psycholožka a speciální pedagožka. Poradenské práci se věnuji téměř 15 let."

V Poradně Praha se věnuje:

VZDĚLÁNÍ

Filozofická fakulta UK, Praha 2009 — 2010 Andragogika - Personální řízení

Pedagogická fakulta UK, Praha 2004 — 2010 obor Psychologie  - speciální pedagogika 

Psychoterapeutický výcvik "Cestou systemických terapií", Narratio Institut Září 2021 — Září 2026

Diagnostika školní připravenosti, matematických dovedností, čtení a psaní, PPP Brno Leden 2022 — Září 2022

KUPOZ - program pro rozvoj pozornosti, KuPROG Mgr. Barbora Krankusová Květen 2021

Krizová intervence, CETERAS; Mgr. Lenka Ottová Březen 2021

Školní systemické konstelace - Jak nevyhořet, Tvořivá škola, Mgr. Čeněk Rosecký Září 2021

Rychlokurz školského práva pro pokročilé i začátečníky, Mgr. V. Doležilová Duben 2020 Školní zralost

Mgr. M. Zajícová Duben 2020 Řešení výchovných problémů ve třídě, Společně k bezpečí

Mgr. M. Veselá 2016 Komunikujeme o problémech dětí předškolního a raně školního věku , Marianeum; M. Pilařová, psycholog 2016

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ , NIDV 2016

Jak zvládnout problémovou třídu - úvod do skupinových procesů pro učitele , NÚV; Mgr. J. Švec, Mgr. B. Neuwirthová 2016

Percepční a motorická oslabení ve školní praxi , Prodys; Mgr. P. Bubeníčková 2016

Zkušenost zprostředkovaného učení Reuvena Feuersteina , ATC Cogito 2015

WISC III a jeho vzdělávací aplikace v poradenské praxi , Hogrefe - Testcentrum 2015

Jak vést reedukační skupiny na ZŠ , DYS-centrum; PaeDr. Y. Heyrovská 2013

Správná řeč - předpoklad úspěšného školáka , NIDV 2013

Jak vypracovat individuální vzdělávací plán , MŠMT 2012

Matematické představy - výuka matematiky podle prof. Hejného

NIDV 2012 Školní zralost, NIDV 2012

Kázeň a klima školy , Společně k bezpečí; Mgr. M. Veselá 2011

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení , Kritické myšlení, o.s. 2011

Metodika rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní , IPPP 2010

Metody vyučování čtení , DYS-centrum 2010

Pravo a levohemisférová dyslexie. Využití poznatků v diagnostice a reedukaci. , DYS-centrum 2010

Dyskalkulie - reedukace , DYS-centrum 2010

Management školní třídy , Audendo; PhDr. R. Braun 2010

Legislativní rámec prevence , ProPrev, o.s. 2009

Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra , APLA Praha a Střední Čechy

PRAXE

Školní psycholog v ZŠ Březové Hory, Příbram 

Školní psycholog a speciální pedagog v SoZŠ Integrál, s.r.o.

Vedení podpůrných skupin, individuální krátkodobá práce se  žáky, management třídních kolektivů, zajišťování péče o děti s potřebou podpůrných opatření v rámci školní praxe, komunikace  s rodiči a školskými poradenskými zařízeními, poskytování metodické podpory učitelům a asistentům pedagoga,  spolupráce na tvorbě IVP atd. Realizace grafomotorické skupiny pro žáky.

Psycholog v ZŠ Těptín

Lektorka vzdělávacího kurzu pro asistenty pedagoga v Rytmus - Od klienta k občanovi, o.p.s.

Lektorování tematických seminářů - Podpora dětí se  specifickými poruchami učení ve škole, Týmová spolupráce  ve škole při podpoře žáka s SVP, Vytváření inkluzivního  prostředí na základní škole. asistentka pedagoga v Mt. Richmond Special School, Auckland (New Zealand)

Podpora žáků a studentů s SVP v rámci vzdělávacího  procesu, příprava pomůcek a materiálů, spolupráce s  učiteli na tvorbě individualizovaných plánů a map  pokroku, osobní asistence. učitelka mateřské školy, speciální pedagog v Univerzitní mateřská škola Lvíčata 

Zajišťování komplexní výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků  dětí, užívání adekvátních diagnostických, vzdělávacích a  evaluačních metod, vytváření podmínek pro zdravý  osobnostní rozvoj dětí, příprava pomůcek a materiálů,  spolupráce s rodiči dětí, konzultace s rodiči i pedagogy. školní speciální pedagog v ZŠ Klíček, o.p.s., Praha

Spolupráce na tvorbě IVP, vedení reedukačních a  podpůrných skupin a individuálních hodin, zajišťování  péče o děti s SVP v rámci školní praxe, komunikace s  rodiči a školskými poradenskými zařízeními, poskytování  metodické podpory učitelům a asistentům pedagoga. školní psycholog v projektu v In Iustitita

Spolupráce na projektu "Já a oni jsme my" (http://www.in-ius.cz/vzdelavame/vzdelavaci-materialy/ja a-oni-jsme-my.html); zaměřený na prevenci rasismu, práci s  předsudky, vytváření aktivního občanského postoje a  podporu vztahů v třídních kolektivech.

 

KONTAKT

Mgr. Andrea Kostrhounová

604 740 937

kostrhounova@poradna-praha.cz

OBJEDNAT SE

 

zpět na tým