PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
PhDr. Lucie Čechová
PhDr. Lucie Čechová
Rodiny Rodiny Páry Páry Dospělí Dospělí Děti Děti

Kontakt:   776 035 709 / email

Objednat se

"Věřím, že v každé situaci lze člověku ulevit. Když nelze měnit vnější podmínky, lze pracovat se změnou pohledu/postoje, případně podpořit tím, že „na to člověk nebude sám“. Psychoterapii vnímám jako jednu z možných cest k získání vnější i vnitřní podpory, nalezení sebe sama a osobní svobodě. Věřím, že setkání dvou lidí má potenciál vzájemného obohacení. Tím spíše setkání lidí, kteří jsou otevřeni vzájemnému naslouchání a společnému hledání. Jsem psycholožka s psychoterapeutickým vzděláním. V praxi pracuji s jednotlivci (dětmi i dospělými) i celými rodinami. Všichni občas procházíme nelehkým životním obdobím. Jako zásadní ve své práci vnímám vytvoření vztahu. Právě ve vztahu se otvírá prostor pro změnu. Hlavní metodou práce je pro mě rozhovor. Ten někdy po dohodě s klienty doplňuji projektivními technikami (kresba, kameny, modelína).  U dětí často používám také oblíbenou hru nebo oblíbenou hudbu."

V psychologické Poradně Praha se věnuji:

Poradenství a psychoterapie pro děti, dospělé a rodiny:

-        Náročná životní období a krizové situace (závažné diagnózy, ztráty, rozvod…)

-        Dlouhodobé zátěžové situace (dítě s handicapem, chronické onemocnění….)

-        Vztahová témata (sourozenecké, partnerské, pracovní…)

-        Školní témata (adaptace MŠ/ZŠ/VŠ, vztahy s vrstevníky, šikana…)

-        Závislostní problematika (problémové užívání, léčba závislosti…)

VZDĚLÁNÍ

2016 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Rigorózní zkouška (PhDr.)

2006 – 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Obor Psychologie (Mgr.)

2009 – 2015 INSTITUT PRO SKUPINOVOU PSYCHOTERAPII (INSTEP). Dokončený výcvik ve skupinové psychoterapii

2016 - 2018 INSTITUT PRO VZDĚLÁVÁNÍ V GESTALT TERAPII (IVGT). Dokončený postgraduální výcvik v Gestalt terapii dětí a adolescentů

KURZY

2016 REMEDIUM. Kurz: Základy práce s dítětem v krizi 

2010 – 2016 INSTITUT PRO SKUPINOVOU PSYCHOTERAPII (INSTEP)

Semináře: Rizika a tabu pomáhající profese, Spiritualita v psychoterapii, Párová terapie, Terapie hrou, Psychosomatika

2015 – 2016 Kazuistická skupina pod vedením Mgr. Aleny Vávrové

ČMPS Seminář: Prarodiče v roli pěstounů, KPP: Náhradní rodinná péče

2013 – 2016 SANANIM Z. Ú. Odborné konference: Rodina a drogy, Škola a drogy, Léčba místo trestu, Úzdrava a drogy

2014 REMEDIUM O. P. S. Kurz základní krizové intervence

2013 – 2014 SDRUŽENÍ PRO MOTIVAČNÍ ROZHOVORY, Výcvik v motivačních rozhovorech

2013 HERMES GROUP, Seminář: Systemická práce s dětmi a dospívajícími

2012 NATAMA – INSTITUT NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, Odborná konference: Cesta k rodičům - problematika attachmentu

IPPP – VYNSPI Seminář: Práce s rodiči, partnery a sourozenci jedinců s poruchami chování. Seminář: Práce s klientem s poruchami chování a jeho rodinou

Znakový jazyk (pokročilý), Vzdělávací agentura Aldea(akreditace MŠMT), doplňující informace: ukončený III. modul

PRAXE

2016 SOU GASTRONOMIE U KRBU, Pozice: školní psycholožka

2015 – 2016 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 – ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ, Pozice: Psycholožka OSPOD

2013 – 2014, SANANIM Z. Ú. - CENTRUM PRO OSOBY V KONFLIKTU SE ZÁKONEM

Pozice: Pracovní a sociální poradce v programu podpory v/po vězení

2011 – 2013, Středisko výchovné péče SLANÝ

 

Kontakt

PhDr. Lucie Čechová
cechova@poradna-praha.cz
776 035 709

dětská psychologie,dětská psychoterapie,výchovné problémy,psychoterapie praha, psychoterapeut praha,dětský psycholog praha,dětský psychoterapeut praha,šikana.

 

zpět na tým