PORADNA PRAHA

CENTRUM PSYCHOLOGIE A TERAPIE

Perlová 3, Praha 1 604 314 350

NÁŠ TÝM

Jsme tu pro Vás

zpět na tým
Mgr. Martina Nikolla
Mgr. Martina Nikolla
Dospělí Dospělí Děti Děti

Kontakt:   773 160 090 / email

Objednat se

"V práci i v životě se řídím myšlenkou, že ať je problém jakýkoliv, přináší obrovský potenciál pro růst. Jsem psycholožka a terapeutka. K volbě této profesní dráhy mě motivovala touha porozumět lidem. Během let poznávání sebe sama a druhých jsem zjistila, že kromě snahy o porozumění lidem kolem nás je důležité nahlížet na to, jak existence a jednání druhých ovlivňuje nás samotné – na úrovni myšlenek, prožívání, chování a celého těla. Terapie pro mě znamená zážitek přijetí a přijímání v bezpečném prostředí, a cestu poznání sebe sama. Především stojí dobrá terapie na pilířích terapeutického vztahu. Právě vztah umožňuje zkoumat problémy, se kterými lidé do terapie přicházejí, z různých úhlů pohledu, a to zejména prismatem momentu tady a teď."

V Poradně Praha se věnuje:

psychologickému poradenství a krizové intervenci

individuální psychoterapii

práci s dospívajícími

VZDĚLÁNÍ

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, jednooborová psychologie

2020-dosud Fakulta humanitních studií UK – probíhající studium magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

2015-2020 Akreditovaný pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ve směru PCA, 550h (lektoři: Andrea Uphoff, Ph.D., Mgr.  Martin Miler)

Základní krizová intervence, Remedium

Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (PVŠPS)

Výcvik Edukativní rodičovská terapie Mansio

Rodinná diagnostika a terapie, PVŠPS – doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi II. – Thanatos – smrt a smrtelnost, PVŠPS – Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi III. – Eros a láska, PVŠPS – Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Práce se stresem, PVŠPS – PhDr. Alena Halamová, MUDr. Prokop Remeš

Úvod do sexuologie, PVŠPS – PhDr. Martina Venglářová

Odborné semináře v Eset Help, Drop-In, OSPOD, Věznice Příbram, PN Bohnice, Centrum Amelie Praha

PRAXE

2020 - dosud Základní škola Pod Žvahovem – školní psycholožka

2019 - dosud Lavička (následná péče pro adolescenty po psychiatrické hospitalizaci formou skupinové terapie) – terapeutka

2019 Centrum pro rodinu – individuální, párové a rodinné poradenství

2010 - dosud Rodinné centrum Praha – lektorka pobytových kurzů pro děti a rodiče

STÁŽE

2019 Cestou Necestou, z.ú. – programy pro děti z pěstounských rodin

2018 Národní ústav duševního zdraví, 40h – oddělení úzkostných poruch, oddělení afektivních poruch

2017 Magdaléna, o.p.s., 80h – komunitní léčba závislostí

2017 Klinika ESET, 200 h – denní stacionář pro pacienty s neurotickými a psychosomatickými poruchami

2015-2017 Dobrovolnictví v organizaci Lata – Program Ve dvou se to lépe táhne

 

Telefon: 773 160 090 / e-mail: nikolla@poradna-praha.cz 

Poradna Praha: Perlová 3 Praha 1. 4. patro, kód zvonku 016

OBJEDNAT SE

zpět na tým